Ponovna uporaba steklenic za vino

Embalaža za večkratno uporabo v zadnjih letih doživlja upad, kljub temu, da je prednostna naloga v evropski hierarhiji odpadkov. Kot so pokazale nedavne študije, se v večini evropskih držav steklenice za vino ne uporabljajo ponovno, zaradi česar je ključnega pomena razvoj pobud za uvedbo sistemov za večkratno uporabo na trgu. 

V vinski industriji se za pakiranje porabi ogromno stekla za enkratno uporabo. Ta pa zaradi energetsko potratne proizvodnje najbolj vpliva na okolje od vseh embalažnih materialov (npr. plastika PET, aluminij, tetrapaki za pijačo). Da bi izkoristili prednosti stekla, ki ga je mogoče 100-odstotno znova uporabiti, na koncu življenjskega kroga pa ga je mogoče 100-odstotno reciklirati, moramo storiti vse, da steklo ne postane odpadek. Poleg tega je inertna snov, zato je primernejša za stik s hrano.

Zgodba o reWINE: požirek za požirkom

S tem namenom so v španski pokrajini Kataloniji razvili projekt reWINE o vinu za ponovno polnjenje, kjer so ga izvajali od septembra 2016 do decembra 2020. Njegov cilj je bil opredeliti možnosti in ovire pri uvedbi sistemov embalaže za ponovno polnjenje v katalonski vinski industriji, pa tudi prikazati, kako izvedljiv je tak projekt s tehničnega, okoljskega in ekonomskega vidika.

Raziskava je dokazala, da lahko tudi samo petkratna ponovna uporaba steklenice za več kot tretjino zmanjša celotni učinek na okolje v primerjavi s steklenicami za enkratno uporabo. Hkrati pa se s podaljšanjem življenjske dobe materialov močno zmanjšajo izpusti CO2 ter pritisk na naravne vire in ekosisteme. Poleg drugih prednosti za maloprodajna in gostinska podjetja tak sistem ustvarja nova lokalna delovna mesta in spodbuja družbeno reintegracijo, še posebej v povezavi z logistiko in pranjem.

Ključne ugotovitve so pokazale, da:

  • so ponovno uporabljene vinske steklenice bolj prijazne okolju kot steklenice za enkratno uporabo z vidika ogljičnega odtisa;
  • bi lahko ponovna uporaba steklenic znižala ogljični odtis katalonskega vinskega sektorja do 28 %. Ocenjujejo, da bi bilo pri ponovni uporabi steklenic po osmih ponovnih uporabah (sedmih pranjih) mogoče privarčevati od 1,7 do 2,6 kg ekvivalenta CO2 na steklenico. V pilotni fazi je bilo ponovno uporabljenih 82.239 steklenic, kar pomeni, da je bilo privarčevanih več kot 170.000 kg ekvivalenta CO2 (kar je enako izpustom, ki bi jih proizvedlo vozilo, če bi enajstkrat obkrožilo svet!);
  • bi lahko s ponovno uporabo vinskih steklenic v katalonski vinski industriji prihranili več kot 21.756 ton odpadkov;
  • bi bile lahko koristi za okolje še večje, če bi zmanjšali oddaljenost med vinskimi kletmi in pralnimi napravami ter povečali število pralnih ciklov (v Kataloniji je optimalna razdalja med kletjo in pralnico 60 km, kar zadostuje za pokrivanje območij z vsemi zaščitenimi geografskimi označbami);
  • bi sistem za ponovno polnjenje steklenic lahko ustvaril približno 330 zelenih delovnih mest (devetkrat več delovnih mest kot steklenica za enkratno uporabo).

Pomanjkanje gospodarskih in pravnih spodbud za podporo sistemov za večkratno uporabo je eden največjih izzivov za ta model; vendar je projekt reWINE dokazal, da so sistemi ponovnega polnjenja za vino možni; če bi jih povečali, pa bi pomembno prispevali k okolju in ciljem krožnega gospodarstva. Vendar je očitno, da mora ta prehod podpreti politika – na primer z uvedbo regulativnih ukrepov (kot so cilji ponovne uporabe, usklajevanje oblik pakiranja, ekonomske spodbude) ter sredstev za lajšanje in optimiziranje prehoda k ponovni uporabi; pa tudi z naložbami v infrastrukturo povratne logistike.

Piše: Žaklina Žnajder, foto: reWINE

1 Response

Dodajte odgovor

X

Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo neužitnih piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close