Le 17,4% izmed vseh proizvedenih e-odpadkov zberemo in recikliramo

E-odpadki ali elektronski odpadki so smeti, ki vključujejo različne vrste zastarelih, odvečnih ali pokvarjenih elektronskih naprav. Obstaja 54 kategorij produktov e-odpadkov (skrajšano 54 EEE). Te kategorije nato združimo skupaj, glede na to, kako ravnamo s katero vrsto odpadkov, v skupno 6 skupin/kategorij e-odpadkov, ki so:

  • Oprema za izmenjavo temperature (npr. grelniki, zamrzovalniki, hladilniki, …)
  • Zasloni in monitorji (npr. televizije, prenosniki, tablice, …) Ta kategorija ne vključuje telefonov, ker veljajo za premajhne.
  • Svetilke in njim podobne različice (npr. fluorescentne sijalke, LED žarnice in svetilke, ..) Iz te kategorije so izključena svetlobna telesa.
  • Velika oprema; ta kategorija vključuje naprave, ki imajo vsaj eno stranico daljšo od 50 cm (npr. pralni stroji, sušilni stroji, štedilniki, veliki tiskarski stroji, medicinska oprema, …)
  • Majhna oprema; ta kategorija vključuje naprave, ki imajo vse zunanje stranice krajše od 50 cm in ne sodijo v nobeno drugo kategorijo (npr. mikrovalovne pečice, opekači kruha, video kamere, električni grelniki vode, …)
  • Mala IT in telekomunikacijska oprema; ta kategorija vključuje naprave, ki imajo vse zunanje stranice krajše od 50cm, se uporablja za IT ali telekomunikacijo in ne sodijo v nobeno drugo kategorijo (npr. osebni računalniki, mobilni telefoni, GPS naprave, …). (povzeto po [1]).

Ekološki vidik oz. kako odlaganje in recikliranje e-odpadkov vplivata na okolje

Glede na [1] je bilo v letu 2019 svetovno proizvedenih 53,6 Mt e-odpadkov, kar je približno 7,3 kg na prebivalca in 2,7% vseh proizvedenih odpadkov na svetu leta 2019. Le 17,4% izmed vseh proizvedenih e-odpadkov je bilo zbranih in recikliranih.

E-odpadki vsebujejo številne strupene in okolju škodljive snovi, nekatere izmed njih so živo srebro, bromatni zaviralci gorenja (BFC), klorofluoroogljikovodiki (CFC) [2]. 

Prednosti recikliranja e-odpadkov 
  • Ohranjanje naravnih virov: Z uporabo recikliranih materialov, ki jih pridobimo iz e-odpadkov, je manjša potreba po pridobivanju surovih, kar pomaga ohranjati naravne vire. Materiali, ki jih lahko pridobivamo iz e-odpadkov so: plastika, kovine, živo srebro in steklo [2].
  • Kot prioriteto postavlja varstvo okolja: Z nevarnimi snovmi, ki se nahajajo v e-odpadkih (npr. svinec, živo srebro, kadmij) pravilno ravna in predeluje, s čimer preprečuje onesnaževanje okolja [2].
Slabosti nepravilnega e-recikliranja

Nepravilno recikliranje povečuje izpuste CO2 v ozračje. Leta 2019 je bilo zaradi nepravilnega recikliranja hladilnikov in klimatskih naprav bilo v ozračje izpuščenih 98 Mt CO2 (kar je 0,3% vsega izpuščenega CO2 v ozračje v letu 2019) [1].

  • Delavci v sortirnici so izpostavljeni toksičnim snovem, sicer v manjših količinah vendar skozi dolgo časovno obdobje [3].

Viri in literatura

[1] Barshai, A. (2023). Global E-Waste Statistics, pridobljeno 9.3.2024 s spletne strani https://blog.emew.com/global-e-waste-statistics

[2] Rinkesh. What Is E-Waste Recycling and Process of Recycling Electronic Waste, pridobljeno 9.3.2024 s spletne strani https://www.conserve-energy-future.com/e-waste-recycling-process.php

[3] Lok Wu, T. (2023). What Is E-Waste Recycling and How Is it Done?, pridobljeno 14.3.2024 s spletne strani https://earth.org/what-is-e-waste-recycling/

[4] Komunala Radovljica. Kaj, kam in kako odlagamo?, pridobljeno 18.3.2024 s spletne strani https://www.komunala-radovljica.si/storitve/elektricna-in-elektronska-oprema/70 

Piše: Maja Urbanč

e-odpadki

Dodajte odgovor

X

Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo neužitnih piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close