Končna postaja naših elektronskih naprav

Tehnološki vidik

’’Recikliranje e-odpadkov je postopek predelave in recikliranja materialov iz zavrženih elektronskih naprav. Cilj je zmanjšati količino e-odpadkov na odlagališčih.’’ [4] 

Proces ravnanja z e-odpadki od njihovega nastanka preko recikliranja in ponovne uporabe recikliranih materialov lahko opišemo preko sedmih korakov:

Zbiranje in transport

Podjetja, ki se ukvarjajo z ravnanjem z e-odpadki na določena mesta postavijo zabojnike za zbiranje e-odpadkov, ko se le ti napolnijo jih odpeljejo v obrate za recikliranje [2].

Sortiranje, razstavljanje in drobljenje

Ko e-odpadke pripeljejo v obrate za recikliranje, jih tam najprej sortirajo/razvrstijo v skupine glede na tip in modele. Nato preverijo, kateri izmed njih so še uporabni, ki jih nato preusmerijo v ponovno uporabo. Preostale razstavijo in preverijo, če so katere izmed njihovih komponent še uporabne, le te preusmerijo v nadaljnjo uporabo. V tem koraku iz postopka obdelave izločijo tudi toksične in nevarne odpadke. Preostale nefunkcionalne komponente pa nato vstavijo v velik stroj, ki jih zdrobi na zelo majhne koščke.

Nastali koščki nato potujejo po tekočem traku skozi različne vrste separacije.

Sesanje prahu

Majhni prašni delci se tekom stresanja razpršijo po traku. Te fine prašne delce se nato izsesa in odloži/odstrani na okolju prijazen način [2].

Magnetna separacija

Z močnim magnetom ločimo magnetne snovi (kot npr. jeklo in železo) od drugih odpadkov [2]. Sledi ločevanje paramagnetnih snovi. (Z izmeničnim električnim tokom ustvarijo spreminjajoče se magnetno polje, ki v paramagnetnih snoveh inducira električni tok. Induciran električni tok ustvari svoje magnetno polje. Enaka magnetna pola izmeničnega in induciranega električna toka sta obrnjena drug proti drugemu. Posledica tega je, da se paramagnetne snovi odbijajo stran od izmeničnega električnega toka.)

Vodna separacija

Preostanek snovi stresemo v vodo, s tem jih ločimo na gostejše in redkejše snovi (od vode). Redkejše (npr. plastika) plavajo na vodi, gostejše (npr. steklo), pa potonejo.

Čiščenje toka odpadkov

Poiščejo in izločijo ostanke kovin in plastike za nadaljnje čiščenje toka odpadkov [2].

Priprava recikliranih materialov za prodajo

V tej fazi se materiali, med seboj ločeni po vrsti, pripravijo za prodajo kot surovine za proizvodnjo nove elektronike [2].

Zaradi nenehnega spreminjanja in posodabljanja električne in elektronske opreme se mora proces recikliranja (predvsem razstavljanja elektronskih naprav, ter odstranjevanja škodljivih in nevarnih komponent iz reciklažnega postopka) konstantno prilagajati. Proizvajalci proizvajajo električne in elektronske naprave brez prilagajanja za recikliranje (npr. novi mobilni telefoni nimajo možnosti, da se odstrani baterija), kar pomeni, da je recikliranje takih naprav bolj organizacijsko zahtevno in časovno potratno.

Ekonomski vidik 

Leta 2019 je bila vrednost surovin proizvedenih e-odpadkov v enem letu ocenjena na 57 milijard ameriških dolarjev [1]. Ker se reciklira le 17 % letno proizvedenih e-odpadkov, predstavlja ta industrija možnost za nastanek novih služb in ustvarjanje večjega dobička na tem področju.

Vprašanja za razmislek: Kako bi vi na lestvici od 1 (najmanj) do 5 (največ) ocenili trenutno stanje recikliranja elektronskih naprav (pri vsakem odgovoru tudi argumentirajte zakaj) iz:

  1. ekološkega vidika (Koliko recikliranje elektronskih naprav v primerjavi z ne recikliranjem elektronskih naprav pozitivno vpliva na manjšo onesnaženost okolja?)
  2. tehnološkega vidika (Kakšno je trenutno stanje razvoja tehnologij za recikliranje elektronskih naprav v primerjavi z stanjem tehnološkega razvoja na drugih področjih?)
  3. ekonomskega vidika (Koliko dobička na enoto vloženega dela v primerjavi z drugimi panogami proizvede panoga recikliranja elektronskih naprav?)

Odgovore na vprašanja, komentarje ali predloge za nove teme mi lahko pošljete na majahocevedet@gmail.com.

Piše: Maja Urbanč

Viri in literatura:

[1] Barshai, A. (2023). Global E-Waste Statistics, pridobljeno 9.3.2024 s spletne strani https://blog.emew.com/global-e-waste-statistics

[2] Rinkesh. What Is E-Waste Recycling and Process of Recycling Electronic Waste, pridobljeno 9.3.2024 s spletne strani https://www.conserve-energy-future.com/e-waste-recycling-process.php

[4] The Shakti Plastic Industries. (2021). What is E-Waste Recycling and How it is Recycled?, pridobljeno 14.3.2024 s spletne strani https://www.shaktiplasticinds.com/what-is-e-waste-recycling-and-how-is-it-recycled/ 

[5] Kosak, M. How to recycle e-waste, pridobljeno 14.3.2024 s spletne strani

https://sensoneo.com/how-to-recycle-e-waste/

[6] McGovern, G. Rastoča gora e-odpadkov, pridobljeno 18.3.2024 s spletne strani https://www.finance.si/manager/rastoca-gora-e-odpadkov/a/8978354

X

Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo neužitnih piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close