Kaj nam prinaša nova direktiva o skupnih pravilih za spodbujanje popravil blaga?

Ekologi brez meja kot del koalicije Right to Repair Europe, ki predstavlja več kot 140 organizacij v 24 evropskih državah, skupaj slavimo Predlog Direktive evropskega parlamenta in sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravil blaga, ki napoveduje boljšo dostopnost in cenovno ugodna popravila za določene izdelke. Intenzivna kampanja zagovornikov pravice do popravila je trajala leta in končno obrodila sadove. Pozdravljamo pravila o “razumnih” cenah za originalne dele kot tudi prepoved različnih praks proizvajalcev, ki preprečujejo neodvisno popravilo, združljivost delov ter ponovno uporabo že uporabljenih rezervnih delov. 

Procesa sprejetja direktive je bil dologtrajen in kljub naši ambicioznosti, žal obseg zajetih izdelkov ostaja zelo ozek. Pozivamo k čimhitrejšemu začetku izvajana pravil, vključno z definiranjem smernic Komisije o opredelitvi “razumnih” cen za rezervne dele, doslednemu izvajanju prepovedi praks proti popravilom ter uvedbi nacionalnih finančnih spodbud za popravila s strani držav članic EU. 

Države EU bodo imele dve leti časa, da direktivo vključijo v svojo nacionalno zakonodajo.

Dostopnost do popravila za določen nabor izdelkov

Področje uporabe je omejeno na izdelke, ki jih kupijo potrošniki (ne velja za blago med podjetji, prav tako ne industrijsko blago) za katere že veljajo zahteve glede popravljivosti v skladu z zakonodajo EU. Trenutno to pomeni pralne, sušilne in pomivalne stroje, hladilnike, televizorje, sesalnike, varilce, strežnike, telefone, tablice in baterije lahkih prevoznih sredstev (e-kolesa in e-skuterji). Evropska komisija bo v 12 mesecih po sprejetju vseh novih pravnih aktov, ki določajo zahteve glede popravljivosti, področje uporabe samodejno razširila na vse izdelke za katere bodo na novo veljale zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

Obveznost proizvajalcev, da popravijo izdelek po izteku zakonskega garancijskega obdobja.

Proizvajalci bodo po novem morali ponuditi možnosti popravila tudi po izteku zakonskega garancijskega obdobja dveh let, za obdobje do 10 let, odvisno od izdelka. Popravila bodo morali opraviti proizvajalci (ali njihovih podizvajalci) brezplačno ali po “razumni ceni“. 

Pravičnejši dostop do rezervnih delov za neodvisne serviserje

Deli in orodja (če so v skladu z drugimi zakonodajnimi zahtevami) morajo biti dostopni neodvisnim serviserjem »po razumni ceni, ki ne odvrača od popravila«. Kljub našim zahtevam pravila ne definirajo, kaj pomeni “razumna” cena dela. Evropska komisija bi morala pripraviti smernice o pomenu ustreznih cen rezervnih delov, da bi olajšala izvajanje.  Za gibanje za popravila, potrošniške organizacije in neodvisni sektor za popravila, bo ključnega pomena, da izkoristijo pravno orodje in proizvajalce, ki prodajajo rezervne dele po nerazumno visokih cenah, privedejo pred sodišče. Na podlagi tega bi le-ta s sodnimi postopki določila opredelitev “razumne” cene dela. V lanski raziskavi o cenah rezervnih delov (Right to repair), bi se večina ljudi odločila za popravilo le, če bo skupni strošek popravila nižji od 30–40 % vrednosti izdelka. Zdi se nam nujno, da popravilo ostane pod kritičnim pragom pod 15-20 % cene izdelka. 

Kampanja  vztrajno opozarja na nepoštene prakse pogodbenih klavzul, tehnik strojne ali programske opreme, ki ovirajo popravilo za izdelke. 

Žal pričakujemo, da bodo v določeni meri vrzeli še vedno obstajale, saj besedilo prepovedi dodaja slabo definirano izjemo: “razen če je upravičena z legitimnimi in objektivnimi dejavniki, vključno z zaščito pravic intelektualne lastnine v skladu s pravnimi akti Unije in nacionalnimi pravnimi akti”. Le-ta proizvajalcem dopušča, da nadaljujejo z izvajanjem nepoštenih praks proti popravilom.

Popravila v okviru zakonske garancije

Da bi popravila postala privlačnejša za potrošnika se v okviru zakonske garancije, le ta podaljša za 12 mesecev, če se potrošnik odloči za popravilo. To bi pomenilo skupno 3-letno zakonsko garancijo v večini držav EU, medtem ko se ta ne podaljša, če se potrošnik odloči za zamenjavo. Prodajalci bodo morali potrošnike obvestiti o izbiri med popravilom in zamenjavo ter o podaljšanju garancije v primeru popravila. 

Korak bližje nacionalnim finančnim spodbudam za popravila.

Zakonodajalci EU od držav članic zahtevajo izvajanje vsaj enega nacionalnega ukrepa za spodbujanje popravil. Predlagajo seznam finančnih in nefinančnih ukrepov, kot je podpora skupnostnim pobudam za popravila ali informacijskim kampanjam. Predlagajo financiranje programov usposabljanja za pridobitev posebnih znanj na področju popravil ali nacionalnih bonov oz. sredstev za popravila. Taki ukrepi so se že izkazali za uspešne za izboljšanje cenovne dostopnosti popravil in ustvarjanje lokalnih delovnih mest v Avstriji, Nemčiji in Franciji. 

Zakonodajalci EU opozarjajo nacionalne organe, da okvir EU že dovoljuje državam članicam uporabo znižanega DDV za storitve popravila gospodinjskih aparatov, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila. Kljub temu je do danes le 7 držav članic uveljavilo to možnost. Pri nas se nižja stopnja DDV uporabi za storitve manjših popravil koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo). 

Na podlagi podatkov, zbranih tekom kampanje, je bistveno, da se finančne spodbude za popravila uvedejo v vseh državah.

Spletna platforma za povezovanje in evropski obrazec za popravilo 

Evropska komisija bo uvedla evropsko spletno platformo, ki bo navedla rešitve za popravila in odkupe v državah članicah ter usklajene ocene stroškov, s ciljem povečati prepoznavnost možnosti popravil in preglednost njihovih stroškov. Na zahtevo potrošnika lahko serviserji predložijo usklajeno ponudbo/oceno popravila, imenovano “evropski obrazec za informacije o popravilu”, ki vključuje zavezujoče informacije, kot so predlagana vrsta popravila in njegova cena ali, če natančnih stroškov ni mogoče izračunati, veljavna metoda izračuna in najvišja cena popravila.

Glede na trenutno stanje ta del direktive lahko bolj primerno opišemo kot “prilogo k obstoječim predpisom o okoljsko primerni zasnovi.” Njegov glavni učinek bo nekoliko povečal možnosti, da bo majhno število izdelkov, ki so že tako ali tako po zakonu popravljivi, dejansko na koncu popravljeno. 

Precej ambicioznih določb je izpadlo med pogajanji z Evropskim svetom, kar obžalujemo, saj je imel parlament bolj napredna stališča. A ta predpis je le začetek resnejšega dela na popravljivosti na evropski ravni, tako da si bomo skupaj s koalicijo Right to repair še naprej prizadevali, da popravila dobijo mesto, ki si ga zaslužijo.

Piše: Alja Miklavčič

Dodajte odgovor

X

Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo neužitnih piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close